Lige børn leger bedst – Sådan skaber du gode legeforhold

Sådan skaber du gode legeforhold for børn – “Små børn leger bedst”

Lige børn leger bedst - Sådan skaber du gode legeforhold

Legeaktiviteter er en vigtig del af børns udvikling. Gennem leg lærer børn at samarbejde, udtrykke sig selv og udvikle deres fantasi. Men for at lege kan være sjovt og givende for børnene, er det vigtigt at skabe gode legeforhold. Hvad kan du gøre for at sikre, at børnene har de bedste betingelser for at lege?

For det første er det vigtigt at give børnene tid og plads til at lege. Lad dem udforske deres omgivelser og bruge deres fantasi frit. Det kan være fristende at være for struktureret eller at forsøge at dirigere legen, men det er vigtigt at huske på, at børn lærer bedst gennem egen erfaring.

Derudover er det vigtigt at skabe et trygt og inkluderende miljø for legen. Alle børn skal føle sig velkomne og accepterede, uanset deres færdigheder eller interesser. Det kan være en god idé at etablere klare regler for legen, f.eks. at man ikke må mobbe eller udelukke andre børn. På den måde kan alle børn føle sig trygge og deltage aktivt i legen.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på børnenes forskellige behov og interesser. Nogle børn foretrækker rollelege, mens andre foretrækker fysiske aktiviteter. Ved at tilbyde et bredt udvalg af legetøj og aktiviteter kan du sikre, at alle børn har mulighed for at lege på deres egne præmisser.

Så husk: lige børn leger bedst, når der er tid, plads, tryghed og variation. Ved at skabe gode legeforhold kan du hjælpe børnene med at udvikle sig og have det sjovt samtidig!

Skab en tryg og inkluderende atmosfære

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt at skabe en tryg og inkluderende atmosfære. Børn trives bedst, når de føler sig trygge og velkomne i deres omgivelser. Her er nogle tips til, hvordan du kan skabe en sådan atmosfære:

 • Vær opmærksom og lyttende: Vis interesse for børnenes tanker, ideer og følelser. Lyt aktivt og vis, at du tager dem seriøst.
 • Vær åben og rummelig: Skab et miljø, hvor alle børn føler sig velkomne og accepterede. Vær opmærksom på at inkludere alle børn i legen og undgå eksklusion eller mobning.
 • Fremhæv samarbejde: Opfordr børnene til at samarbejde og arbejde sammen i legen. Dette hjælper med at skabe en følelse af fællesskab og inklusion.
 • Vær tydelig med regler: Sørg for at have klare og tydelige regler for legen. Dette hjælper med at skabe struktur og sikrer, at alle børn føler sig trygge og ved, hvad der forventes af dem.
 • Fremhæv respekt: Lær børnene at respektere hinanden og hinandens grænser. Opfordr dem til at være venlige og hjælpsomme over for hinanden.
 • Skab et positivt miljø: Fokuser på at skabe et positivt og støttende miljø, hvor børnene føler sig trygge og opmuntrede til at deltage i legen.

Disse tips kan hjælpe med at skabe en tryg og inkluderende atmosfære, hvor børnene kan trives og udvikle sig gennem legen. Ved at skabe et sådant miljø kan du bidrage til at skabe gode legeforhold for alle børn.

Skab et positivt miljø baseret på tillid og respekt

Skab et positivt miljø baseret på tillid og respekt

Et positivt lege miljø er afgørende for børns trivsel og udvikling. Når børn føler sig trygge og respekteret, kan de bedre udforske og lære gennem leg. Her er nogle måder, hvorpå du kan skabe et positivt miljø baseret på tillid og respekt:

 • Vær en god rollemodel: Vis børnene, hvordan man behandler andre med respekt og venlighed. Vær opmærksom på dine egne handlinger og ord, da børn ofte efterligner voksne.
 • Fremhæv positiv adfærd: Ros og anerkend børnene, når de viser god adfærd som deling, samarbejde og hensynstagen til andre. Dette vil opmuntre dem til at fortsætte med at være positive og hjælpsomme.
 • Skab klare regler og forventninger: Indfør regler, der fremmer respekt og inklusion. Gør det klart for børnene, hvad der forventes af dem, og hvordan de kan være med til at skabe et positivt lege miljø.
 • Opfordr til kommunikation og konfliktløsning: Lær børnene at udtrykke deres følelser og behov på en respektfuld måde. Hjælp dem med at finde løsninger, når der opstår konflikter, og opmuntre dem til at tage ansvar for deres handlinger.
 • Fremme inklusion og mangfoldighed: Skab en legeplads, der er åben for alle børn uanset deres baggrund, evner eller interesser. Opfordr børnene til at lære om og værdsætte forskelligheder.
 • Skab et trygt og sikkert miljø: Sørg for, at legepladsen er sikker og egnet til børnenes alder og udviklingstrin. Vær opmærksom på børnenes behov for fysisk og følelsesmæssig sikkerhed.

Ved at skabe et miljø baseret på tillid og respekt kan du hjælpe med at fremme børns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling gennem leg. Det vil også bidrage til at skabe langvarige venskaber og positive legeforhold mellem børnene.

Inkluder alle børn og undgå eksklusion eller mobning

Inkluder alle børn og undgå eksklusion eller mobning

Det er vigtigt at skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn føler sig velkomne og accepterede. Dette kan bidrage til at undgå eksklusion eller mobning af visse børn, som kan føle sig udenfor eller anderledes.

LÆS MERE  Hvorfor modtager jeg ikke mails? Årsager og løsninger

Her er nogle måder at inkludere alle børn og skabe gode legeforhold:

 1. Vær opmærksom på alle børn: Som voksen er det vigtigt at være opmærksom på, om der er børn, der bliver ignoreret eller overset. Gå aktivt ind og inkluder dem i legen ved at spørge, om de vil være med eller tilbyde dem en plads i en aktivitet.
 2. Fremhæv styrkerne hos alle børn: Hjælp med at opbygge et positivt selvbillede hos alle børn ved at anerkende og fremhæve deres styrker og talenter. Dette kan give dem selvtillid og gøre dem mere tilbøjelige til at deltage i legen.
 3. Undgå udelukkelse: Sørg for, at alle børn har mulighed for at deltage i legen. Undgå at skabe eksklusive grupper eller skabe regler, der udelukker visse børn. Alle børn bør have lige adgang til at deltage og føle sig inkluderet.
 4. Promover samarbejde: Opfordr børnene til at samarbejde og arbejde sammen i legen. Dette kan hjælpe med at opbygge venskaber og undgå konflikter eller mobning. Opfordr børnene til at dele og tage hensyn til hinanden.
 5. Sæt klare regler: Sørg for at etablere klare regler for legen, som alle børn kan følge. Dette kan bidrage til at skabe et trygt og respektfuldt miljø, hvor alle føler sig inkluderet og respekteret.

Det er vigtigt at huske, at inklusion ikke kun handler om at inkludere børn med forskellige evner eller baggrunde, men også om at inkludere alle børn, uanset deres personlighed eller interesser. Ved at skabe et inkluderende miljø kan alle børn nyde legen og opbygge positive relationer med hinanden.

Tips til inklusion:
Vis interesse for alle børn og inkluder dem aktivt i legen.
Fremhæv og anerkend styrkerne hos alle børn.
Undgå eksklusion eller udelukkelse af visse børn.
Opfordr til samarbejde og deling blandt børnene.
Etablér klare regler for legen, som alle børn kan følge.

Ved at følge disse tips og skabe et inkluderende miljø kan du hjælpe med at undgå eksklusion eller mobning og skabe gode legeforhold for alle børn.

Sørg for, at alle børn føler sig velkomne og værdsatte

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt, at alle børn føler sig velkomne og værdsatte i legen. Dette kan opnås ved at skabe et inkluderende og støttende miljø, hvor alle børn har lige muligheder for at deltage og bidrage.

Her er nogle tips til, hvordan du kan sikre, at alle børn føler sig velkomne og værdsatte:

 1. Vær opmærksom på alle børn og inkluder dem i legen. Inviter dem aktivt og vis interesse for deres deltagelse.
 2. Sørg for, at alle børn har adgang til de samme ressourcer og legetøj. Undgå favorisering eller udelukkelse på baggrund af køn, alder eller andre faktorer.
 3. Fremhæv og værdsæt børnenes individuelle styrker og bidrag. Ros dem for deres ideer, kreativitet og samarbejdsevner.
 4. Skab et trygt og respektfuldt miljø, hvor børnene føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger og følelser. Opfordr til lytning og gensidig respekt.
 5. Opfordr til samarbejde og inklusion i legen. Skab aktiviteter, hvor børnene kan arbejde sammen og lære af hinanden.

Husk, at det er vigtigt at være opmærksom på og respektere børnenes individuelle forskelligheder. Alle børn har ret til at føle sig velkomne og værdsatte i legen, uanset deres baggrund eller evner.

Eksempel på inkluderende legaktiviteter
Aktivitet Beskrivelse
Lav et fælles kunstprojekt Opfordre børnene til at samarbejde om at skabe et kunstværk ved at kombinere deres individuelle ideer og bidrag.
Leg skjul og søg Lav en leg, hvor alle børn har mulighed for at være både de der gemmer sig og de der leder efter.
Planlæg en fælles udflugt Involvér alle børn i planlægningen af en udflugt, hvor de kan vælge aktiviteter og destinationer, der interesserer dem alle.

Ved at skabe et inkluderende og værdsættende miljø kan du sikre, at alle børn har en positiv og berigende legeoplevelse. Husk, at det er vigtigt at være en rollemodel og vise respekt og venlighed over for alle børn.

Tilbyd en bred vifte af legeaktiviteter

Tilbyd en bred vifte af legeaktiviteter

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt at tilbyde en bred vifte af legeaktiviteter, som børnene kan deltage i. Børn har forskellige interesser og præferencer, så det er vigtigt at have et varieret udvalg af aktiviteter, der appellerer til forskellige typer af lege.

En god måde at tilbyde en bred vifte af legeaktiviteter er ved at have forskellige legeområder. Du kan for eksempel oprette et område for kreativ leg, hvor børnene kan tegne, male eller lave håndværksprojekter. Et andet område kunne være et fysisk legområde, hvor børnene kan lege med bold, hoppe på en trampolin eller spille forskellige former for boldspil.

Det er også vigtigt at tilbyde både strukturerede og frie legeaktiviteter. Strukturerede aktiviteter kan være guidede lege eller øvelser, hvor der er et klart mål eller regler. Disse aktiviteter kan være nyttige til at lære børnene samarbejde, tålmodighed og regeloverholdelse. Frie legeaktiviteter giver derimod børnene mulighed for at udforske deres kreativitet og fantasi uden begrænsninger.

En anden måde at tilbyde en bred vifte af legeaktiviteter er ved at have forskellige typer af legetøj til rådighed. Du kan have forskellige former for konstruktionslegetøj, dukker eller actionfigurer, puslespil, brætspil og meget mere. Ved at have forskellige typer af legetøj kan du tiltrække forskellige typer af lege og støtte børnenes udvikling på forskellige områder.

Endelig er det vigtigt at have en balance mellem indendørs og udendørs legemuligheder. Udendørs leg giver børnene mulighed for at udforske naturen, bevæge sig frit og lege mere fysisk. Indendørs leg kan derimod give mulighed for mere fokuserede og kreative aktiviteter. Ved at tilbyde begge muligheder kan du sikre, at børnene får en alsidig og afbalanceret legeoplevelse.

Sammenfattende er det vigtigt at tilbyde en bred vifte af legeaktiviteter for at skabe gode legeforhold. Ved at have forskellige legeområder, både strukturerede og frie aktiviteter, forskellige typer af legetøj og en balance mellem indendørs og udendørs leg, kan du sikre, at børnene har mulighed for at lege på forskellige måder og udvikle sig på forskellige områder.

Sørg for at have forskellige typer legetøj og spil til rådighed

Sørg for at have forskellige typer legetøj og spil til rådighed

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt at have en bred vifte af forskellige typer legetøj og spil til rådighed for børnene. Dette giver dem mulighed for at udforske og udvikle forskellige færdigheder og interesser.

LÆS MERE  Hvad er kontrolcifre - En grundlæggende forklaring

Her er nogle ideer til forskellige typer legetøj og spil, der kan være en del af legeområdet:

 • Konstruktionslegetøj: Byggeklodser, magneter og lego er fantastiske legetøj, der giver børnene mulighed for at eksperimentere med at bygge og skabe.
 • Kreativt legetøj: Malerpensler, farver, lerværktøj og perler er perfekte til at stimulere børns kreativitet og fantasi.
 • Brætspil: Brætspil som Ludo, Matador og Memory er gode til at lære børn om regler, strategi og samarbejde.
 • Udelegetøj: Boldspil, cykler og legehus er ideelle til udendørs leg og fysisk aktivitet.
 • Puslespil: Puslespil er fantastiske til at udfordre børns problemløsningsfærdigheder og koncentration.

Det er vigtigt at have både individuelt legetøj og legetøj, der kan bruges i grupper. Dette giver børnene mulighed for at lege alene eller sammen med andre og udvikle deres sociale færdigheder.

En god idé er også at have en roterende samling af legetøj og spil, så børnene altid har noget nyt og spændende at udforske. Dette kan gøres ved at låne legetøj fra venner eller familie eller ved at besøge legetøjsbiblioteker eller genbrugsbutikker.

At have forskellige typer legetøj og spil til rådighed skaber et stimulerende og mangfoldigt legeområde, hvor børnene kan udforske, lære og have det sjovt sammen.

Opfordr til både individuelle og gruppelege

Opfordr til både individuelle og gruppelege

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt at opfordre til både individuelle og gruppelege. Børn har brug for både tid alene og tid sammen med andre for at udvikle deres sociale og kognitive færdigheder.

Individuelle lege giver børn mulighed for at udforske deres egne interesser og udvikle deres kreativitet. Det er vigtigt at give børn tid og plads til at lege alene, hvor de kan bruge deres fantasi og skabe deres egne regler. Dette kan være med til at styrke deres selvstændighed og selvtillid.

På samme måde er gruppelege også vigtige for børns udvikling. Gennem gruppelege lærer børn at samarbejde, kommunikere og forstå andres perspektiver. Det er vigtigt at opfordre børn til at lege sammen og give dem mulighed for at arbejde sammen om forskellige opgaver og aktiviteter.

En måde at opfordre til både individuelle og gruppelege er ved at skabe en legeplads eller et legerum, der tilbyder forskellige typer af legetøj og aktiviteter. Dette kan omfatte både kreative materialer, som børn kan bruge til at skabe deres egne lege, samt legetøj og spil, der opfordrer til samarbejde og gruppeleg.

Det er også vigtigt at være opmærksom på børnenes individuelle behov og præferencer. Nogle børn kan lide at lege alene i længere perioder, mens andre foretrækker at lege sammen med andre. Det er vigtigt at respektere og støtte børnenes valg, og give dem mulighed for at vælge mellem individuelle og gruppelege.

Samlet set er det vigtigt at opfordre til både individuelle og gruppelege for at skabe gode legeforhold. Dette vil give børn mulighed for at udvikle sig både individuelt og socialt, og skabe en positiv og inkluderende legekultur.

Skab mulighed for både fysisk og kreativ leg

Skab mulighed for både fysisk og kreativ leg

For at skabe gode legeforhold er det vigtigt at give børn mulighed for både fysisk og kreativ leg. Fysisk leg er vigtig for børns motoriske udvikling og sundhed, mens kreativ leg stimulerer deres fantasi og kognitive evner.

Her er nogle gode måder at skabe mulighed for både fysisk og kreativ leg:

 • Friluftsområder: Sørg for at have et udendørsområde, hvor børnene kan løbe, hoppe og lege fysiske lege som fangeleg eller boldspil. Dette kan være en legeplads, en have eller en park.
 • Legematerialer: Sørg for at have forskellige legematerialer til rådighed, så børnene kan udforske og skabe med deres fantasi. Dette kan være legetøj som byggeklodser, dukker eller male- og tegneredskaber.
 • Legestruktur: Skab en legestruktur, hvor både fysisk og kreativ leg er mulig. Dette kan være en kombination af fastlagte legaktiviteter og fri leg, hvor børnene selv kan bestemme, hvad de vil lege.

En god måde at integrere både fysisk og kreativ leg er ved at organisere legegrupper eller legeaktiviteter, der kombinerer begge elementer. Dette kan være en skattejagt, hvor børnene skal løse kreative opgaver og samtidig være fysisk aktive.

Det er vigtigt at huske, at børn har forskellige interesser og præferencer, så det er vigtigt at give dem mulighed for at vælge, hvad de vil lege. Dette kan gøres ved at tilbyde forskellige legeaktiviteter og materialer, så børnene kan finde noget, der passer til deres individuelle behov og interesser.

Skabning af gode legeforhold, der fremmer både fysisk og kreativ leg, er afgørende for børns udvikling og trivsel. Ved at skabe de rette rammer og muligheder kan du bidrage til at børnene får en sjov og lærerig legedag.

Stimuler børns fantasi og kreativitet

At stimulere børns fantasi og kreativitet er vigtigt for deres udvikling og trivsel. Når børn bruger deres fantasi, kan de forestille sig forskellige scenarier, lege og historier, hvilket hjælper med at udvikle deres kognitive evner og problemløsningsevner.

Her er nogle måder, hvorpå du kan stimulere børns fantasi og kreativitet:

 1. Giv børn tid og plads til at lege frit: Lad børnene lege uden at blive forstyrret eller afbrudt. Dette giver dem mulighed for at udforske deres fantasi og kreativitet.
 2. Opfordr børn til at lave deres egne historier: Lad børnene fortælle historier ved hjælp af deres fantasi. Dette kan gøres ved at give dem papir og blyanter til at tegne eller skrive deres historier.
 3. Leg med rekvisitter: Giv børnene adgang til rekvisitter som f.eks. tøj, hatte, tæpper og papkasser, som de kan bruge til at skabe deres egne lege og historier.
 4. Skab et kreativt miljø: Sørg for at have materialer som farver, papir, lim og saks tilgængelige, så børnene kan udforske deres kreativitet gennem tegning, klipning og limning.
 5. Leg med andre børn: Børn stimulerer hinandens fantasi og kreativitet, når de leger sammen. Opfordr børnene til at lege med andre børn og skabe deres egne legeforhold.

Det er vigtigt at huske, at børns fantasi og kreativitet blomstrer bedst i et miljø, hvor de føler sig trygge og støttede. Så sørg for at skabe et positivt og støttende miljø, hvor børnene kan udforske og udtrykke deres fantasi og kreativitet frit.

LÆS MERE  Hvordan håndtere når min kæreste bliver sur over ingenting: 5 nyttige tips

Tilskynd børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet i legen

Tilskynd børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet i legen

Leg er ikke kun sjov og underholdning, det er også en vigtig del af børns udvikling. Når børn leger, bruger de deres fantasi og kreativitet til at skabe nye verdener og udforske forskellige roller og situationer. At tilskynde børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet i legen kan hjælpe dem med at udvikle vigtige færdigheder og evner.

Her er nogle måder, du kan tilskynde børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet i legen:

 1. Giv dem tid og plads til at lege: Børn har brug for tid og plads til at lege frit og udforske deres fantasi. Sørg for at give børnene tid til at lege uden for mange regler og begrænsninger.
 2. Opfordre til rolleleg: Rolleleg er en fantastisk måde for børn at bruge deres fantasi og kreativitet. Opfordr børnene til at lege forskellige roller og udforske forskellige situationer. Du kan give dem rekvisitter og kostumer for at hjælpe dem med at komme ind i karakter.
 3. Leg med dem: Tag del i børnenes leg og vis interesse for det, de laver. Dette viser børnene, at du værdsætter deres fantasi og kreativitet og kan også inspirere dem til at prøve nye ideer og lege.
 4. Tilbyd forskellige materialer og legetøj: Giv børnene adgang til forskellige materialer og legetøj, der kan støtte deres fantasi og kreativitet. Dette kan omfatte ting som byggeklodser, maling og papir, dukker og actionfigurer, og meget mere.
 5. Opfordr til problemløsning: Når børnene leger, kan der opstå forskellige udfordringer og problemer. Opfordr børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet til at finde løsninger på disse problemer. Dette hjælper dem med at udvikle deres problemløsningsfærdigheder og tænke uden for boksen.

Ved at tilskynde børnene til at bruge deres fantasi og kreativitet i legen hjælper du dem med at udvikle vigtige færdigheder som problemløsning, kommunikation, samarbejde og selvudtryk. Det kan også bidrage til at øge deres selvtillid og selvstændighed.

Skab rum for rolleleg og fortællinger

Skab rum for rolleleg og fortællinger

Når børn leger, er rollelegen og fortællinger en vigtig del af deres udvikling. Det er gennem legen, at børn udvikler deres fantasi, kreativitet og sociale færdigheder. Derfor er det vigtigt at skabe rum, hvor børn kan udfolde sig i rollelegen og fortællinger.

Her er nogle tips til at skabe gode legeforhold, der fremmer rolleleg og fortællinger:

 • Sæt rammer for legen: Det kan være en god idé at sætte nogle rammer for legen, så børnene ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Dette kan hjælpe med at skabe en tryg og sikker legestemning, hvor børnene føler sig frie til at udforske og bruge deres fantasi.
 • Skab inspirerende omgivelser: Skab et miljø, der er indbydende og inspirerende for børnene. Dette kan være ved at tilbyde forskellige rekvisitter og materialer, der kan bruges i rollelegen. Det kan også være ved at skabe forskellige legezoner, der opfordrer til forskellige typer af rolleleg og fortællinger.
 • Støt børnenes fantasi og kreativitet: Vis interesse for børnenes leg og fortællinger. Vær åben over for deres idéer og værdsæt deres fantasi og kreativitet. Dette kan hjælpe med at styrke deres selvværd og motivere dem til at fortsætte med at udforske og udvikle sig gennem legen.
 • Skab mulighed for samarbejde: Rolleleg og fortællinger kan også være en god måde for børn at lære at samarbejde og kommunikere med hinanden. Skab muligheder for, at børnene kan lege sammen og arbejde på fælles projekter. Dette kan hjælpe med at udvikle deres sociale færdigheder og evnen til at arbejde i grupper.

Ved at skabe rum for rolleleg og fortællinger giver du børnene mulighed for at udforske og udvikle sig gennem legen. Dette kan være med til at styrke deres fantasi, kreativitet og sociale færdigheder, og samtidig skabe gode legeforhold, hvor børnene trives og har det sjovt.

FAQ om emnet Lige børn leger bedst – Sådan skaber du gode legeforhold

Hvordan kan jeg skabe gode legeforhold for mine børn?

For at skabe gode legeforhold for dine børn er det vigtigt at give dem mulighed for at lege sammen med andre børn. Du kan arrangere legetid med venner og familie, tage dem med til legepladser eller tilmelde dem til aktiviteter, hvor de kan møde andre børn. Det er også vigtigt at give børnene plads og frihed til at lege uden for meget voksenindblanding.

Hvorfor er det vigtigt for børn at lege sammen med andre?

At lege sammen med andre børn giver børnene mulighed for at udvikle sociale færdigheder, som de ikke nødvendigvis får ved at lege alene. De lærer at samarbejde, kommunikere og løse konflikter. Det hjælper også med at opbygge deres selvtillid og selvværd, når de ser, at de kan være en del af en gruppe og bidrage til fællesskabet.

Hvad kan jeg gøre, hvis mine børn ikke har mange legekammerater?

Hvis dine børn ikke har mange legekammerater, kan du prøve at kontakte andre forældre i området og arrangere legeaftaler. Du kan også tilmelde dine børn til aktiviteter eller klubber, hvor de kan møde andre børn med fælles interesser. Hvis der ikke er mange børn i nærheden, kan du også overveje at tage dine børn med til legepladser eller andre offentlige steder, hvor de kan møde andre børn.

Hvad skal jeg gøre, hvis mine børn har svært ved at lege sammen?

Hvis dine børn har svært ved at lege sammen, kan du prøve at facilitere legen ved at give dem nogle aktiviteter eller legetøj, som de kan være fælles om. Du kan også hjælpe dem med at lære at kommunikere og løse konflikter ved at give dem redskaber til at udtrykke deres følelser og finde løsninger. Det er vigtigt at være tålmodig og give dem tid til at lære at samarbejde og finde fælles grund.

Video:Sådan skaber du gode legeforhold for børn – “Små børn leger bedst”

Lige Børn Leger Bedst

Det nye talkshow: De 7’årige drenge i svømmehallen!

Jesus Og Buddha (Remastret)

Skriv en kommentar